Back to top
ΔΙΑΘΗΚΗ ΡΙΖΟ ΚΩΤΣΗ

ΡΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟ 1900

Εν ονόματι της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, επειδή τη ώρα του θανάτου του ουδείς γνωρίζει δια τούτο απεφάσισα

Ο υποφαινόμενος  έχων τον νούν μου υγιά  να διαθέτω τα της περιουσίας μου εις τους Υιούς μου και σύζυγον μου προς αποφυγή διενέξεων και αγώνων μεταξύ τους, τα οποία δύνανται να συμβώσιν μετά τον θάνατόν μου.  Και εάν μεν τα παιδιά μου αρκεσθώσι εις την μοίρασιν την οποία γράφω εις την Διαθήκην μου, την ευλογία και ευχήν του Θεού και την ευχήν μου να έχωσιν.  Τουναντίον δε, και παρακούσωσι την Διαθήκη μου, τότε εγώ δεν εγκρίνω άξιον να τα καταρασθώ αλλά ο Θεός ας τα κρίνει.

Εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας μου έχω μοιράσει εις στους  υιούς τα εξής

1. Εις τον υιόν μου Χρήστον εκτός της κινητής περιουσίας και την εξής ακίνητον.
Η πατεινή μούρσα η μεγάλη ευρισκομένης εις την κλεισούραν ποτιστικό και ένα χωράφι ξερικό εις θέσιν βουνί ονομαζόμενον λάμπρου με ταπιά. Τα δύο αυτά επάνω εις το βουνό πατρικό αχουρι του Χρήστου και πλάγια μπαριαμπά  προς ανατολάς σύνορον με Σταυρο Κώτση. Του έδωκα και σπίτια διορθωμένα ονομαζόμενα γρίβα και  σώχωρο με το σύνορό από κορφή έως το πάτο, η μισή συκιά κάτω ράγκη του γρίβα όσο είναι καλιεργημένο.  Το ακαλιέργητον ένα και μισό (1/2) είναι του Γιώργη και το ένα (1) μερίδιον είναι του Χρήστου. Θα το μοιράσωσι δίπλα από λάκκο της Μαρίτσας έως τον λάκκο του Καπέλου.
Ακόμη ο Χρήστπς έχει ένα χωράφι ξερικό εις Γαρδίκι ονομαζόμενον στραβοκαργιά και ένα χωράφι εις καμίνι ποτιστικό μαζί με το σώχωρο εις του μπούρμπου ζεντινιά έχει ένα χωράφι εις θέσιν Μπουρδούκη από την μικρή λακιά πλησίον της κορτσιάς και εντευθεν από  Μπαργιαμπάδες.  Έχει μερίδιον το παληοχείμαδον, το έχουν όλοι οι αδελφοί μαζί το ήμισυ αυτού το δε άλλο ήμισυ χειμαδιού είναι των παιδιών του Σταύρου.

2. Εις τον υιόν Δημήτριον διαθέτω εκ της ακινήτου περιουσίας μου την εξής¨,
Δύο οικίας με τα σώχωρά τους καθώς είναι τα σύνορά τους πουρνάρι και δένδρο που είναι μαζί γραμμή κάτω έως το πηγάδι μαζί με παληόρογκο και κορτσιέςκαι ένα κομμάτι εις σταυρό από τον πάτο του Λιόντουκαι βγαίνει εις την Λεύκα το λάκκο καθώς είναι  τα συνόρατα βαλμένα.
Διαθέτω εις του Γρίβα με τα συνόρατα που έχουν ίσια κάτω έως τον πάτο. Έχει του Πίτσικα από τον τσέρο έως του Τζούλη και το χανδάκι κάτω  καθώς πηγαίνει το νερό  και βγαίνει εις τον δρόμο.
Εις την κορυφή του Πίτσικα καθώς είναι ο δρόμος θα περνούν ελευθέρως και οι άλλοι αδελφοί. Από όσα δένδρα  είναι εις το αμπέλι εις την Γούρα ένα μερίδιο φα είναι του Δημήτρη. Ακόμη ποτιστικά εις τον κάμπο εις του Χλέμπου έχει ένα χωράφι με ταπί. Εις του Θεόδωρου ποτιστικό η μούρσα η μεγάλη και το μισό εις του Γκάζου το ποτιστικό καθώς το έχω μοιρασμένοκαι από το σώχωρο του Γκάζου έχει του Τζούλη έως το δρόμο επάνω στο Βακούφικο εις το παληαχουροεις την κάναλην τα δάση από τον δρόμο απάνω  θα  γίνουν τέσσερα μερίδια  το ήμισυθα είναι των παιδιών του Σταύρου και από το άλλο ήμισυ θα πάρη ένα μερίδιον ο Δημήτριος εις το σύνορον του Μανούση.  Εις το Τασούκι πέρα από τον λάκκο και τρία κιρσέλια χωράφια τα διαθέτω εις τις τον υιόν του Ρίζον σύνορον με Γιώργη Λιόντου και εις την ράχην έχει ο Μήτρος εις του Μπουρδούκι και ένα πεζούλι προς τον φτελιά  και βγαίνει προς την τουφαριά πέρα.  Εδώ εις το αχούρι του  Φώτου Νάτση  είναι ένα χωράφι της Αγίας Παρασκευής  ονομαζόμενον  Κάζου μαζι με δύο πεζουλάκια που είναι εις την άκρη του χωραφιού του Φώτου  Νάτση όποιος να το δουλέψη  θα δώση το γιόμορον εις την εκκλησίαν  επάνω από τον δρόμο έχουν έως τον πάτο έως την πεζούλα του Μάνη θα την μοιράσουν οι τρείς αδελφοί καθώς και οι μπαργιαμπάδες.   Ακόμη και ένα χωράφι εις το βουνί ονομαζόμενον κουβέρι εις το παληοχείμαδο του Γκούμανου έχει το ήμισυ και το άλλο ήμισυ ο Βασίλης.

3. Διαθέτω εις τους υιούς μου Βασίλειον και Γεώργιον την εξής ακίνητον   
      περιουσία.
      Την οικίαν την έχουν μαζί να μοιράσουν εξ ημισίας σπίτι και υπόγειον. Το
      σώχωρον  από κιοσέ Μήτρου έως τον άλλον τον κιοσέ που είναι εις το προσήλιο και πηγαίνει κάτω την συκιά την παίρνει αυτός που είναι προς τα κλίματα και ίσια κάτω έως τον δένδρον τον κρεβατοτόν την ράχη κάτω και ως τον δρόμον στου γρίβα  σώχωρον από την κρεββατίνα επάνω έχει ο ένας και κάτω δύο πεζούλες και ένα μικρό φραγμάνο έχει ο άλλος και πίσω κάτω το έχουν δρόμο μαζί  και όποιος πάρει τον οντά προς το αλώνι εκείνος θα πάρη τα τρία πεζούλια προς τα κάτω εις το σώχωρο το μεγάλο  θα το μοιράσουν μαζί με το αμπέλι και λόγκο ως απάνω στη βρυζαμιά.  Εις την μέση στο σταυρό έχει ο  Βασίλης μερτικό ως τον πάτο του Λιόντου  και ίια απάνω την άκρη της Βάβος και λόγκο από την μέση απάνω βγαίνει στο στάλο και ίσια απάνω στο δρόμον στων Καπελέων ο Γιώργης έχει το βαρικό  στο βαρικό πιο κάτω έχει κάτι αγριοκλίματα  ο Βασίλης να κάμνη  και από το βαρικό και κάτω έχει ναμνη ξύλα.  Ο Βασίλης έχει ο ίδιος να κάμνη στον κήπο στο βαρικό.  Ο Γιώργης έχει χωράφι ποτιστικό εις την κλησούρα εκεί που έχει και ο Χρήστος την από πάνω την μούρσαν μαζί με τα κρισέλια και με το νησί το έχει με ταπί έχουν και εις την θεσιν της βελούνας έχουν αχούρι και χωράφια ακόμη εις τα γράβα του Τζούλη  κόφτει απάνω σύνορον με νευρόσταρα έχουν εις θέσιν Λάμπρου ένα πεζούλι της Παναγίας Γαρδικιού σύνορο με του Χρήστου και Τσιμπουκάτες. Ο Βασίλης έχει ποτιστικό στου Τασούκι τρία πεζούλια και μισσαριά. Το πατινό πεζούλι είναι των γερόντων όσο ζουν ύστερα θα κάμη τρία σαρανταλείτουργα  των γερόντων και θα μείνη ιδικό του. Έχουν και του Θεόδωρου το ποτιστικό  μαζι με τον Γιώργη και ένα κομμάτι  εις κάναλην  πανύβλακα έως το παληάχουρο  έχουν και το ήμισυ του Γκάζου μαζί  και ένα ποτιστικό εις θέσιν κελλάρια σορογκάτικα  ονομαζόμενον μαζί με τις απιδιές  έχουν εις Πύργον Φτελιά τον φτελιά το έχουν μαζί και ράχες απάνω ο Βασίλης έχει ένα κομμάτι ξερικό εις σταυρό Τσόκα από κάτω.

   Εις την σύζυγόν μου μετά θάνατόν μου οι τέσσερεις υιοί μου θα δίδουν πενήντα οκάδες καλαμπόκι κατ’ έτος ο καθέκαστος. Το πατηνό πεζούλι εις του Ντασούκι (ποτιστικό) να το έχει υπο την εξουσίαν της η σύζυγός μου εφ’ όρου ζωής αυτής.  Το άνω ρηθέν πεζούλι μετά τον θάνατον της συζύγου μου θα μείνη εις τον Βασίλη ο οποίος υποχρεούται να κάμη τρία σαρανταλείτουτγα υπερ της ψυχής μου η σύζυγός μου θα λάβει προσέτι μίαν αγελάδα και ένα δαμάλι  τα οποία ευρίσκονται εις χείρας του Ευαγγέλου Φαφούτη και με τον οποίον τα έχουμε μισιακά, από το καλαμπόκι που θα λαμβάνει η σύζυγός μου από τους τέσσερεις υιούς μου κατ’ έτος θα δίνει τριάντα οκάδες εις τα παιδιά του Σταύρου Τζούλη επί οκτώ έτη. Εάν η σύζυγός μου δεν ζη το εν λόγω καλαμπόκι θα το δίνουν οι υιοί μου.  Από τα δέκα σφαχτά που έχω μισιακάμε τον υιόν μου Χρήστον θα λαμβάνει η σύζυγός τα ανάλογα εξ’ αυτών προιόντα και όταν θα τα χωρίσουν να λάβει τα μισά από τα σφαχτά τα οποία θα ευρεθούν τότε. Οι τεσσερεις υιοί μου να της δίδουν από πέντε οκάδες σιτάρι κατ’ έτος ο καθείς.
  Οι τέσσερεις υιοί μου να δίδουν εις την επ’ ονόματι της Αγίας Παρασκευής ακκλησίας του χωριού μας από πέντε δραχμάς κατ’ έτος ο καθείς εφ’ όρου ζωής αυτών.  Ένα αγρόν εις την περιφέρειαν Γλούστης σώχωρον ονομαζόμενον Σούλτου αφήνω εις την θυγατέρα μου Αγγελική επί τω όρω να δώση εις τους τρείς υιούς μου Χρήστον Βασίλειον και Γεώργιον ήτοι είκοσι φράγκα για να μου κάνουν σαρανταλείτουργα. Εάν δεν δώση τα είκοσι φράγκα τότε οι ρηθέντες υιοί μου να δώσουν εις αυτήν εικοσιπέντε φράγκα και να λάβουν το ανάλογο  χωράφι.
   Οι υιοί μου Γεώργιος και Βασίλειος θα λάβωσι από Τασούλαν Κώστα το καλαμπόκι το οποίον μου χρωστά  και το οποίον γράφει το ομόλογον, θα λάβωσι εισέτι από Σταμάτη Γ. Κωνσταντίνη σαράντα δραχμάς τα οποίας χρεωστεί από καλαμπόκι και δώδεκα δραχμάς το οποίον έλαβε εις μετρητά.
   Επίσης από Πασχάλη Τσίτο και υιόν του Βασίλειον δεκατρείς λίρες ¨Οθωνα τας οπίας έλαβον εις μετρητά.

                                                    ΡΙΖΟΣ ΚΩΤΣΗΣ