Back to top
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Αδελφότητα ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΩΝ  η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ιδρύθηκε πρώτον το 1925 από τους

– Γεώργιο      Ρίζο
– Απόστολο   Αθανασόπουλο
–  Αθανάσιο   Τσιμπούκη
–  Παναγιώτη Τσιμπούκη  και
–  Ζήση           Μαλάμη.

Ατόνησε η λειτουργία της κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της Γερμανικής κατοχής και επαναδραστηριοποιήθηκε το 1945.

Με την απόφαση 2243/1947 το 5ον τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών ενέκρινε το νέο καταστατικό της Αδελφότητας .

Τα ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητας ήταν

1.   Γεώργιος             Ρίζος                            16.   Σπυρίδων      Καραπάνος
2.   Κων/νος              Κωνσταντίνου           17.   Ζήσης           Μαλάμης
3.   Απόστολος         Αθανασόπουλος          18.    Σταύρος       Μαλάμης
4.   Νικόλαος            Βενέτης                       19.    Σωτήριος      Ρίζος
5.   Κων/νος             Φωτίου                        20.    Χρήστος      Τζούλης
6.   Ευάγγελος          Κωνσταντίνου           21.    Ανδρέας       Ρίζος
7.   Βασίλειος           Μαιδώνης                    22.    Απόστολος   Μαιδώνης
8.   Γρηγόριος          Κάτσιος                        23.    Παναγιώτης  Τσιμπούκης
9.   Θωμάς                Κωνσταντίνου            24.   Ευάγγελος    Μαλάμης
10. Δημλητριος        Τζούλης                        25.   Κων/νος        Καπέλος
11.  Θεοχάρης          Αθανασόπουλος           26.   Σπυρίδων      Ρίζος
12.  Αναστάσιος      Καπέλος                         27.   Ρίζος  Βας.    Κωνσταντίνου
13.  Σπυρίδων         Αθανασόπουλος            28.   Ρίζος  Δημ.   Κωνσταντίνου
14.  Ιωάννης            Τσιμπούκης                  29.  Αντώνιος       Τσιμπούκης
15.  Ζήσης               Τσιμπούκης

Το πρώτον Διοικητικό Συμβούλιο  της Αδελφότητας  συγκροτήθηκε την 20ην  Οκτωβρίου 1946 μετά από μυστική ψηφοφορία  από τους

Γεώργιον                Ρίζον                           Πρόεδρον
Απόστολον             Αθανασόπουλον        Αντιπρόεδρον
Σπύρον                   Καραπάνον                Γεν.  Γραμματέα
Κων/νον                 Κωνσταντίνου          Ταμίαν
Ζήσην                     Μαλάμης                    Σύμβουλον
Δημήτριον              Τζούλην                     Σύμβουλον
Κων/νον                  Φωτίου                     Σύμβουλον

Αναπληρωματικοί

Θωμάς                   Ρίζος
Παναγιώτης         Τσιμπούκης
Κων/νος                Καπέλος

Η Αδελφότητα μέχρι σήμερα έχει πλούσια πατριωτική και πολιτιστική δράση, με στόχους την συνοχή των αποδήμων Γαρδικιωτών,   την διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων μας αλλά και το σπουδαιότερο την παροχή κάθε βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης στους κατοίκους του χωριού μας και επίσης την κατασκευή έργων κοινής ωφελείας προς το χωριό μας.

Στα 62 χρόνια ύπαρξης της Αδελφότητας διετέλεσαν κατά καιρούς πρόεδροι οι

Γεώργιος Ρίζος,  Ιωάννης Τσιμπούκης,  Λεωνίδας Τσιμπούκης,  Κων/νος  Φωτίου,  Σπυρίδων Τσιμπούκης,  Κων/νος  Κωνσταντίνου,  Σπυρίδων  Καραπάνος,   Κων/νος  Καπέλος,  Μιχαήλ  Μάνης,  Σπυρίδων Αθανασόπουλος και Θεόδωρος Τσόκας.

Δυστυχώς όπως πάντοτε  οι διάφορες φιλονικίες διχάζουν πολύ τους ΄Ελληνες  έτσι και στους Γαρδικιώτες ήρθαν οι έριδες με αποτέλεσμα  τα τελευταία 20 περίπου χρόνια να δημιουργηθεί  μία δεύτερη Αδελφότητα του Μαχαλά της Λέκουφας .

Ο υπογράφων  σαν νέος πρόεδρος της αρχικής Αδελφότητας μαζί με τον Ελευθέριο Τσιμπούκη της Αδελφότητας Λέκουφας αποφάσισαν την επανένωση των δύο Αδελφοτήτων σε μία με την ιστορική Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο  του 2009 που έτυχε της απολύτου αποδοχής από όλους τους χωριανούς. Όλοι μας υποσχεθήκαμε  ότι θα εξαλειφθούν αυτές τις έριδες  με την δημιουργία μιας  ενιαίας Αδελφότητας προς όφελος του χωριού μας που στόχος της θα είναι η συνέχιση του έργου της με μεγαλύτερη επιμονή και αποτελεσματικότητα  πάντα σε συμπόρευση και συντονισμό με την Ομοσπονδία Μουργκάνας και τον Δήμο Φιλιατών που ανήκουμε σήμερα.

Επίσης να φέρνει σε επικοινωνία τους Γαρδικιώτες στα τρία ανταμώματα κάθε χρόνο ( πανηγύρι Αγίας Παρασκευής  και Λαμποβίστρας στο χωριό και χοροεσπερίδα στην Αθήνα) όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με το χωριό όπου οι κάτοικοί του συνεχώς λιγοστεύουν .

Μετά την συνένωση τον Μάρτιο του 2009 το νέο διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας έχει ως εξής

Πρόεδρος                             Βασίλειος   Καραπάνος

Αντιπρόεδρος                Ανδρέας     Λάππας

Γεν. Γραμματεύς           Σωτήρης       Σπύρου (Τσιμπούκης)

Ταμίας                               Σταύρος     Κάτσιος

Β. Ταμίας                         Σπύρος  Ζ. Τσιμπούκης

Μέλη                                Ελευθέριος  Τσιμπούκης

Σταύρος  Τσόκας

Ζητούμε συγνώμη για τις ονομασίες που φαίνονται στο τοπογραφικό της ιστοσελίδος αλλά όπως προαναφέραραμε γίνονται αντιγραφές έτσι και στο GOOGLE δεν υπάρχουν οι τελευταίες ενημερώσεις